Khám phá các sản phẩm Sinpro mới

Ví dụ về thiết kế nội thất

  • Sợi thủy tinh Sinpro
  • Sợi thủy tinh Sinpro
  • Sợi thủy tinh Sinpro
  • Sợi thủy tinh Sinpro

Đọc thêm về công ty của chúng tôi

● Sản lượng xuất khẩu năm 2021 đạt gần 10 triệu USD;
● Đơn hàng lặp lại chiếm hơn 85%;
● Đơn hàng từ các thị trường cao cấp như Đức, Mỹ, Nhật Bản… chiếm 40%;
● Thời gian đặt hàng trung bình khoảng 20 ngày.